Stefan Sjölin, affärsområdesansvarig på Schneider Electric i Sverige.

Energislöseriet straffar skattebetalarna

Schneider Electrics rapport visar att offentliga fastigheter kan spara 3,7 miljarder kronor årligen genom energieffektivisering.

Om alla Sveriges offentligt ägda fastigheter skulle energieffektiviseras skulle det innebära en kostnadsbesparing på 3,7 miljarder kronor per år. Det visar en ny rapport från Schneider Electric. Men arbetet går alltför långsamt och rapporten visar på stora brister i energieffektiviseringen.

I Sverige finns 138 miljoner kvadratmeter offentligt ägda fastigheter. Det handlar om allt från allmännyttiga bostäder till skolor och sjukhus. Enligt Schneider Electrics rapport skulle besparingar på 4,9 TWh per år kunna göras om alla dessa offentligt ägda fastigheter skulle energieffektiviseras.

- Med energipriset 75 öre per kWh motsvarar detta en besparing på 3,7 miljarder kronor. Det är inte fråga om spekulationer. Siffran bygger på redan genomförda och uppmätta energieffektiviseringar. Men eftersom energipriserna väntas stiga och tekniken samtidigt utvecklas växer hela tiden energieffektiviseringens besparingspotential, säger Stefan Sjölin, affärsområdesansvarig på Schneider Electric i Sverige.

Unik databas
Av Sveriges offentligt ägda fastigheter är 81 miljoner kvadratmeter lokaler och 57 miljoner kvadratmeter allmännyttiga bostäder. Schneider Electric har energieffektiviserat mer än 3 miljoner av de kvadratmetrarna. Energieffektiviseringen har skett som så kallade EPC projekt (Energy Performance Contracting) där energibesparingen har garanterats och i efterhand utvärderats. Projekten har gett Schneider Electric en unik databas som visar den exakta lönsamma energieffektiviseringspotentialen per kvadratmeter för Sveriges offentligt ägda fastigheter.

Energieffektiviseringen släpar efter
Energieffektivisering är bevisat lönsamt för alla parter. För beställaren är energieffektiviseringen dessutom en riskfri åtgärd. Leverantören garanterar att projektet resulterar i en viss avtalad besparing och att den besparingen följs upp under ett visst antal år.

- Ändå sker energieffektiviseringen av Sveriges offentligt ägda fastigheter långsamt, fortsätter Stefan Sjölin. Förlorare är miljön, staten, kommuner och skattebetalarna.

Information och högre krav
Undersökningar har visat att bristerna i energieffektiviseringen främst beror på okunskap och brist på långsiktiga mål. För att sätta fart på energieffektiviseringen av våra svenska offentligt ägda fastigheter efterlyser Schneider Electric en bred nationell strategi för kunskapsspridning.

- Ökad kunskap i kombination med att myndigheterna ställer högre krav på offentliga fastigheters energiförbrukning skulle kunna spara svenska skattebetalare åtskilliga miljarder varje år, säger Stefan Sjölin.

Läs mer
> Schneider Electrics rapport om energieffektivisering
> Energitjänster och Energy Performance Contracting

 Tillbaka